Drukas resursa adrese: http://visskandavai.lv/izglitiba/lego_paplasinajumu_komplektu_iegade_k_milenba_vidusskolas_robotikas_pulcina_attistibai
Drukas datums: 05:51:17 20.08.2019

LEGO paplašinājumu komplektu iegāde K. Mīlenba vidusskolas Robotikas pūlciņa attīstībai14.09.2015

Biedrība "Viss Kandavai" sadarbībā ar Kandavas novada iespēju fondu projekta "Dari pats" ietvaros, iegādājās 4 LEGO paplašinājumu komplektus K. Kārļa Mīlenbaha vidusskolas Robotikas pulciņa iespēju paplašināšanai. Kopsumā komplekti izmaksāja 430 €, kur 400 € finansēja Kandavas novada iespēju fonds.